Cel i zadania

Nadrzędnym celem Duszpasterstwa Mężczyzn jest szeroko rozumiane wsparcie dla mężczyzn i ich rodzin ze wszystkich warstw i grup społecznych.

Do jego zadań należy w szczególności:

1) Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej, misyjnej, duszpasterskiej, społecznej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, sportowej oraz rekolekcyjnej.

2) Działania na rzecz poprawy jakości życia mężczyzn i ich rodzin w obszarze ducha, duszy i ciała.

3) Wspieranie różnorakiej działalności mężczyzn.

4) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań mężczyzn.

5) Wspomaganie rozwoju lokalnych wspólnot chrześcijańskich i innych społeczności lokalnych.

6) Szerzenie wartości i zasad chrześcijańskich.

7) Udział w życiu publicznym.

8) Działalność charytatywna i społeczna.

9) Propagowanie kultury chrześcijańskiej.

10) Troska o rozwój duchowy, psychiczny i fizyczny mężczyzn w ramach wartości, zasad i fundamentów wiary chrześcijańskiej