Kim jesteśmy

Duszpasterstwo Mężczyzn jako organizacja o charakterze chrześcijańskim jest agendą Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej, mającą na celu organizowanie i prowadzenie działalności ewangelizacyjnej, misyjnej, duszpasterskiej, społecznej, edukacyjnej, oświatowo-wychowawczej, kulturalnej, sportowej oraz rekolekcyjnej. Nadrzędnym celem Duszpasterstwa Mężczyzn jest szeroko rozumiane wsparcie dla mężczyzn i ich rodzin ze wszystkich warstw i grup społecznych.